Do pobrania

Arkusz przyjecia dziecka
Pobierz
Upoważnienie do odbioru
Pobierz

Opinie

Opinia o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce
Pobierz
Opinia o uczniu ze specyficznymi trudnościami w nauce
Pobierz

Wnioski

Wniosek do Zespołu Orzekającego
Pobierz
Wniosek o przekazanie dokumentów do innej poradni
Pobierz
Wniosek o wydanie opinii
Pobierz

Zaświadczenia

Zaświadczenie lekarskie do Indywidualnego Nauczania
Pobierz
Zaświadczenie lekarskie do Kształcenia Specjalnego i WWR
Pobierz
Zaświadczenie lekarskie do Zagrożenia Niedostosowaniem Społecznym
Pobierz
Zaświadczenie lekarskie do Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia
Pobierz
Szukaj