logo poradnii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu jest publiczną placówką oświatową, z usług, której dobrowolnie i nieodpłatnie korzystają dzieci i młodzież oraz ich rodzice i nauczyciele z 10 Gmin Powiatu Żywieckiego (Czernichów, Gilowice, Jelenia, Koszarowa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Ślemień i Świnna) oraz miasta Żywca. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. 
Zgłoszenia na wizytę w poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie. 
Badania wykonuje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 
Badanie lub terapia dla dziecka/ucznia wymaga obecności jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

Mapa zasobów Powiatu Żywieckiego instytucji, stowarzyszeń, fundacji wspomagające dzieci, młodzież, dorosłych i ich rodziny zakresu niepełnosprawności.

W załączniku znajdą Państwo wykaz instytucji, stowarzyszeń, fundacji wspomagającej dzieci, młodzież, dorosłych i ich rodziny zakresu niepełnosprawności, spis lekarzy i placówek, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, psychiatryczną, neurologiczną oraz wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Żywieckiego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje: „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Żywiecki wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną realizuje: „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF
Telefony zaufania

Druki do pobrania

Nasz zespół

Kontakt

Szukaj